ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ SAKIS

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 6
57300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ